tekst engagement

OorlogHeden ten dage kunnen ook de schone kunsten er niet aan ontkomen zich iets aan te trekken van wat er in de wereld gebeurt. Ze kunnen niet voorbijgaan aan wat ons dagelijks via moderne (massa) media als T.V., radio, internet, krant of tijdschrift bereikt.
Kunst kan al lang niet meer haar uiteindelijke betekenis aan de inhoudelijke belangeloosheid van een l’art pour l’art ontlenen.
Zo probeer ik iets te maken dat verwijst naar gebeurtenissen uit werkelijkheid van alle dag.
In dit geval de oorlogshandelingen die in maart en april 2003 in Irak plaats vonden en die via de kranten altijd weer bij het ontbijt op mijn bordje kwamen. De berichten en vooral de foto’s verontrustten me: die oorlog, in al zijn zinloosheid; zoals alle oorlogen zinloos zijn.
Altijd weer dat afzien, de pijn , de dood, de slachtoffers,of het nu burgers of soldaten zijn. Kortom de waanzin. Ik probeerde er elke dag een tekening aan te wijden.

J.K.