2011 Expositie Kreet II

Bij de tekeningen van Jan Karremans

Vredesverdragen worden gesloten in de wereld met als doel het kwade te bestrijden. Dit lukt slechts een enkele keer en is vaak van korte duur.

Het kwade, de angst, zit in de mensen zelf. Men kan niet van hogerhand angst en haat bestrijden

In de praktijk komt het vaak neer op kortetermijnpolitiek en is dus geen lang leven beschoren.

Bovendien zijn niet alle landen met hun regeringen dezelfde mening toegedaan. De omstandigheden, aard van het volk, religie hebben ermee te maken dat het kwade in ons kan voortwoekeren. Zo hebben religies veel kwaad bloed gezet. Duizenden oorlogen zijn er al geweest. Steeds worden er opnieuw verdragen gesloten. Terrorisme steekt de kop op. De wereld leeft in angst.

Het lijkt wel dat het noodzakelijk is dat terreur en angst bestaan. De wereld raakt overbevolkt. Het is een grote mierenhoop en daarom vechten we voor ons bestaan.

 

Jan Karremans schildert de angst en de pijn. Het is de taak van de kunstenaar dit aan de medemens, het publiek te laten zien.

Er zijn maar weinig kunstenaars die deze kant van de medaille tonen. Goya was hier echter een goed voorbeeld van. Hij laat het verzet zien en de wantoestanden die er zijn geweest.

Jan Karremans verwijst naar deze zaken in enkele van zijn tekeningen.

 

De metroaanslag in Moskou, afgelopen jaar (voorjaar 2010), was voor Jan een inspiratiebron en uitgangspunt voor een serie tekeningen.

Voor de oppervlakkige beschouwer lijken het met al die kleuren vrolijke voorstellingen. Maar niets is minder waar: “wat Jan schildert en tekent is in en in triest.”

Het gaat bij die afbeeldingen heel diep, ze gaan over angst en verdriet.

In de andere serie tekeningen (Schreeuw)  toont Jan de mens en wat hem zoal van binnen beweegt. Het zijn ‘abstracte’ tekeningen met als uitgangspunt oog, neus, mond.

Wat de tekeningen over de aanslag in Moskou uiterlijk kenmerkt, lijkt hierin terug te komen, maar nu laten ze zien wat binnen in het hoofd  omgaat: angst…

Hier verwijst Jan onder meer naar het schilderij ‘de Schreeuw’ van Edward Munch.

Jan Karremans heeft een optimistisch karakter. Juist daardoor is hij in staat de verschrikkingen die de mens treffen, in tekeningen of schilderijen om te zetten.

Hij wil hiermee de wereld zijn kunst laten zien.

Frans van Amelsfort. 22 mei 201.

2011 Expositie Kreet, overzicht serie Scheeuw.