Statie XII van Kruisweg ( installatie)

Schilder

Jan Karremans

StatieXII, Kruisweg; 2001, 60,60cm,verf,doek,paneel,onderdeel van 15 kruiswegstaties